0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
title icon
Tazminat Avukatı

Acikalindagdelen Hukuk

6

Yıllık Ankara Avukatlık
Deneyimi

59

Ankara'da Tamamlanan
Dava

4

Avukat Çalışan
Personel

Tazminat avukatı ve işçi avukatı konusunda Ankara Çankaya ilçesinde hizmet veren Açıkalın & Dağdelen Hukuk Bürosu sizlere danışmanlık ve hukuki hizmetler sunmaktadır.

title icon
Acikalindagdelen Hukuk Hizmetleri

Faaliyet Alanları

İş Hukuku

İşle ilgili durumları ve iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denilmektedir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir kişinin vefatı ya da gaipliği söz konusu olduğunda bu kişinin geride bıraktığı bütün..

Tazminat Hukuku

Haksız fiil veya herhangi bir sebepten oluşan anlaşmazlıklar Tazminat Hukuku kapsamında incelenmektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketici, mesleki ya da  ticari olmayan nedenler ile hareket eden tüzel veya gerçek kişidir.

Kvkk Hukuku

KVKK Hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan Hukuki işlemler sürecinin tamamını kapsamaktadır.

İdare Hukuku

Bireylere tanınan hakların ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan, idari faaliyetlerden oluşan hukuk dalına İdare Hukuku denir.

Ankara Tazminat Davaları
Ankara İş Davaları
Ankara Boşanma Davaları
Ankara Avukatı
Ankara Tazminat Avukatları

Sık Sorulan Sorular

Ankara işçi avukatı olarak uzman ekibimiz sizlere iş ve işçi davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sizler de Ankara'nın ilçesi Çankaya'nın Kızılay semtinde bulunan işçi hukuk büromuzda ki avukatlarımıza kolayca ulaşabilirsiniz.

Evet, herkes tazminat davası açabilir. Fakat herkes açtığı tazminat davasını kazanacak diye genel bir kaide yoktur. Ankara'da bulunan uzman tazminat avukat kadromuz ile bizlere hemen ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Tazminat Hukuku

Herhangi bir haksız eylemlerden veya farklı herhangi bir nedenden dolayı tazminat anlaşmazlıklarını konu alan hukuk dalında Ankara tazminat avukatı olarak sizleri temsil etmekteyiz.

İşçi Hukuku

İş ve işçi hukuku, işçiler, işveren kuruluşlar, sendikalar ve hükümet arasındaki ilişkilere aracılık eden hukuk dalıdır. Ankara işçi avukatı olarak sizleri temsil edebiliriz.

Ankara Tazminat & İşçi Avukatı

Tazminat ve işçi avukatı olarak bir çok davada görev almış olan Acikalindagdelen hukuk bürosu profesyonel olarak sizlere danışmanlık vermekten gurur duyar.

İş hukukuna hakim, işçi alacak-verecek davalarına bakan, mahkeme ve özellikle de Ankara'da yargı süreçlerinde hukuki temsilciliği bulunan avukatlara İşçi avukatı Ankara denir. Yani Ankara ve çevresinde iş-işçi ile davalara bakan avukatlardır. Açıkalın & Dağdelen hukuk bürosunda da oldukça uzman ve tecrübeli işçi avukatlarımız bulunmaktadır.

title icon
Blog

Hukuksal Makaleler

Ankara İşçi Avukatı

Ankara İşçi Avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenerek, işçinin haklarının korunmasına yardımcı olan avukattır. İşveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde yürütülür. İşçi Avukatı Ankara'da işçinin talebi ve hakları doğrultusunda hareket ederek davanın işçi lehine sonuçlanmasını sağlar. 

Hak kayıpları yaşanmaması nedeniyle iş hukuku konusunda uzman İşçi Avukatları tarafından davaların yürütülmesi oldukça önemlidir.

Ankara İş Davası Avukatı / İşçi Avukatı Hizmetleri

İşçi Avukatı hizmetleri;

 • Dava sürecinde işveren kayıtlarının etkin ve doğru bir şekilde kullanılarak, ücret ve tazminat taleplerine karşı haksızlığın önüne geçilmesini sağlamak.
 • İşletmelerin ya da şirketlerin işçi özlük dosyalarının hukuku uygun hale getirilmesi sağlamak.
 • Sigortasız çalıştırılan işçiler için; geçersiz fesih sebebiyle işe iade davası, prim tespiti davası, iş görmezlik durumları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması davalarına bakmak.
 • Sefer primi, sair ücreti, haftalık tatil ücretleri, resmi tatil, ulusal bayramlar, yıllık izin ücreti gibi ücretlerin tam olarak belirlenmesi.
 • İş sözleşmelerini hazırlanması.
 • Kötü niyet tazminatı, işe başlamama tazminatı, ihbar ve kıdem tazminatı, iş kazası tazminatı vb. tazminatların işverenden alınmasını sağlamak.

İşçi Avukatı; sosyal güvenlik hakları, emeklilik, iş görmezlik ve ölüm durumlarına ilişkin davalar, yıllık izinlerin bedellerinin net olarak belirlenmesi, işe iade davaları, kıdem tazminatı gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır. Ankara'da işçi avukatları olarak Açıkalın & Dağdelen Hukuk Bürosu bulunmaktadır.

Ankara Tazminat Avukatı

Tazminat davalarında yer alan avukatlar tazminat avukatı olarak adlandırılmaktadır. Ankara Tazminat Avukatı, haksız bir eylem veya fiil sebebiyle meydana gelen zararların tazmini noktasında hukuk desteği veren avukattır.

Tazminat Avukatı Hangi Davalara Bakmaktadır?

Tazminat avukatları, karşılığında maddi ve manevi tazminat talep edilebilecek tüm davalara bakmaktadırlar. Tazminat hukuku avukatının baktığı davalar;

 • Evlilik akdinin sonlandırılmasında (boşanmada) kusurlu olan eşe karşı açılan maddi-manevi tazminat davaları.
 • İftira ve hakaret gibi eylemler sebebiyle açılan maddi- manevi tazminat davaları.
 • Bir sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları.
 • İş kazaları sebebiyle açılan maddi-manevi tazminat davaları.
 • Malpraktis (bir hekimin tıbbi uygulama hatası sonucunda açılması muhtemel davalardır.) sebebi ile açılacak maddi-manevi tazminat davaları.
 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları.
 • Haksız tutuklama, Gözaltı tazminat davaları

Tazminat Davaları Nasıl Hesaplanır?

Aşağıda yer alan çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak mahkeme nezdinde bulunan hakim tarafından bir miktar belirlenmektedir. Belirlenen miktar, bir tarafın fakirleşip diğer tarafın zenginleşmesine neden olmamalıdır.

Maddi Tazminat Davalarında; meydana gelen fiil sonucunda bireyin uğradığı maddi zarar, maluliyet oranı ve tarafların kusurları dikkatle alınmaktadır. Ankara'da tazminat avukatı arıyorsanız Açıkalın & Dağdelen hukuk bürosuna uğramadan geçmeyiniz.

Manevi Tazminat Davalarında; meydana gelen zararın derecesi, tarafların kusurları, tarafların maddi durumları ve meydana gele somut durumun özellikleri dikkate alınmaktadır.

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, herhangi bir nedenden veya haksız fiillerden doğan anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır. Bir kişinin yaşanan olayda uğradığı maddi ve manevi kayıpların karşılanmasına ‘Tazminat’ denilmektedir. Diğer bir deyişle tazminat; zarar gören kişiye, zarardan sorumlu olan kişinin ödemesi gereken edimi ifade etmektedir.

Hukuk disiplini, şahıs ve kurumlar arasında adalet ve özgür yaşam hakkını korumaktadır. Bu nedenle belirlenen kuralların dışına çıkmamak gerekir. İlgili düzen dışına çıkılması halinde, bunun tekrar sağlanması için pek çok yöntem bulunmaktadır bu yöntemlerden bir tanesi de tazminattır.

Hukuk sürecine aykırı eylemler nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zarar için bedel olarak ödenen mal ve paya tazminat ismi verilir. Özellikle iş hayatında kıdem tazminatı süreçlerinde bu deyim çok ön plana çıkmaktadır.

Tazminat; Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat olarak iki türe ayrılmaktadır.

Maddi Tazminat: bireyin malvarlığında eksilmenin meydana gelmesi sonucunda, bu eksilmeye neden olan kişiden maddi bir pay istemesine maddi tazminat denilmektedir. Kişinin uğradığı zarar mahkeme tarafından belirlenerek bu zarar karşılığında bir tazminat istenecektir.

Manevi Tazminat: bireyin uğradığı zarar sonucunda duyduğu üzüntü ve elem adına talep edilen tazminattır. Manevi tazminatta kişinin, kişilik haklarının veya bedensel bütünlüğünün zedelenmesi sonucunda ödenmesi gereken tazminat; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Manevi Tazminat başlıklı Madde 56- (2) ‘de bu durum;

‘’Hâkim, bir kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi halinde, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar gören kişiye uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel ölüm veya zarar hâlinde, zarar görenin veya vefat edenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.’’

olarak kanunda yerini almıştır.

Tazminat Hukuku

tazminat-hukuku-avukati

Tazminat hukuku, hukuka aykırı olan bir fiil neticesinde meydana gelen manevi ya da maddi zarara karşılık ödenmekte olan bedeldir. Tazminat hukuku, hukuk dalları arasında ön planda yer almaktadır. Zarar olmasına neden olan eylem tüzel ya da gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olacağı gibi devlet tarafından bazı eylemler de bu sınıfa girebilmektedir. Tazminat, zarar görene, zarardan sorumlu olan kişi veya kurum tarafından ödenmesi gereken edimi ifade etmektedir. Sorumlu kurum, kuruluş bir devlet dairesi olsa dahi kişinin zararının, haklarının korunması gerekmektedir.

Tazminat Hukuku; manevi ve maddi bir zararın oluşması karşısında, kişinin zararının giderilmesini kapsamaktadır. Hukuk kişilerin haklarını korumakla görevlidir. Tazminat Hukuku da kişilerin maddi- manevi uğramış oldukları zararı yerine getirmektedir.

Tazminat hakkı bazı durumlarda bir sözleşmeye uyulmaması sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; bir malın vaktinde teslim edilmemesi ile meydana gelen zararın giderilmesi.

Bu şekilde sözleşmelerden kaynaklanan tazminatın meydana gelmemesi için, sözleşmelerde istenilen her şey tek tek açıklanmalı ve maddeler arasında sizin aleyhinize doldurulabilecek bir boşluk bulunmamalıdır.

Tazminat Hukuku içerisinde yer alan tüm bu süreçler tazminat avukatı ne yapar sorusunu da akıllara getirmektedir. Tazminat avukatları, bu davalarda en önemli rolü üstlenmektedir. İyi bir tazminat avukatı zararınızın hepsinin size geri dönmesini sağlayabilir.

Tazminat avukatları, başta maddi ve manevi tazminat davası açmanın yanında, süreç boyunca dava için hizmet verirler. Ayrıca Tazminat  Avukatları;

 • Haksız fiil tazminatı için hukuki anlamda destek sağlarlar.
 • Manevi ve maddi tazminat davalarında hukuki destek sağlarlar.
 • Mobbing tazminatı davalarında hukuki anlamda destek sağlarlar.
 • İş kazası sürecinde maddi ve manevi anlamda hukuki destek sağlarlar.

 

Tazminat Hukukunda Zaman Aşımı

Zaman aşımı süreci, haksız fiil nedeniyle zarar gören kişilerin tazminat istemlerini, hangi süre içinde isteyebileceği noktasında son derece önemlidir. Tazminat hukukunda zaman aşımı, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun 72 Sayılı maddesi gereğince;

‘’Tazminat istemi, zarar görenin  tazminat yükümlülüğünü ve zararı öğrendiği tarih itibariyle 2 yılın ve her hâlde olayın yaşandığı tarihten başlayarak 10 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Ancak, tazminat, ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir eylemden doğmuşsa, bu zaman aşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zaman aşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.’’

Zaman aşımı yukarıda yer alan Türk Borçlar Kanunu 72. Maddesine göre düzenlenmiştir. Buna göre; Tazminat hukukunda 10 senelik bir zaman aşımı vardır. Bu zaman aşımı herhangi bir sözleşme ile hiçbir şekilde değiştirilemez.

Tazminat Hukuku Kitapları

Tazminat hukuku kitapları, daha çok Hukuk bölümü okuyan öğrenciler tarafından talep edilmektedir. Aşağıda yer alan kitaplar Tazminat Hukuku Kitaplarından bazılarıdır;

 • Mustafa Reşit Karahasan- 1981 / Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
 • Mustafa Reşit Karahasan- 1996 / Maddi tazminat, manevi tazminat
 • Çelik Ahmet Çelik- 2018 / Bedensel Zararlar
 • Filiz Berberoğlu Yenipınar – 2017 / Trafik Kazalarında Tazminat Davaları
 • Gençer Özdemir- 2021 / Tıbbi Müdahale Hatalarından Doğan Maddi Tazminat Sorumluluğu
 • Çelik Ahmet Çelik- 2022 / İdari Yargıda Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
 • Ömer Ekmekçi, Başak Baysal, İrem Yayvak Namlı- 2022 / Uygulamalı Tazminat Hukuku
 • Sami Narter- 2022 / İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar
 • Çelik Ahmet Çelik- 2021 / Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve Ceza Sorumluluğu
 • İbrahim Yarar, Hilal Yarar, Kübra Yerlikaya – 2021 / Tazminat Hukuku
 • Cevdet Yavuz, Aydan Düzgünkaya- 2021 /Tazminat Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları