0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Etimesgut Boşanma Avukatı

Boşanma; evlilik birliği taraflarından birinin veya her ikisinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulan genel ve özel boşanma sebeplerine dayanarak açılacak anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası sonucunda, görev – yetki sahibi mahkeme tarafından evlilik birliğinin sona ermesi yönünde karar verilmesi ve işbu kararın kesinleşmesidir. Etimesgut boşanma avukatı, hukuk tekniği gerektiren boşanma davalarında hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak kaybı yaşanmaması adına hukuk yardımı sağlar.

Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Etimesgut boşanma davalarınızda avukatınız olarak Açıkalın & Dağdelen Hukuk bürosunu tercih etmenizde fayda vardır.

Boşanma, ancak hakim kararı ile mümkündür. Boşanma kararı verilebilmesi için görev – yetki sahibi mahkemede dava açılması gerekir. Açılacak dava, 4721 sayılı Kanun’un 168. maddesinde; “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” boşanma davasında yetki kuralını düzenleme altına almıştır. İşbu davada görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

Etimesgut Boşanma Avukatı Tarafından Verilen Hukuki Hizmetler

Etimesgut boşanma avukatı, kural gereği hukukun tüm alt disiplinlerine ilişkin hukuki iş ve uyuşmazlıklarda dava takip ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. Ancak, uzmanlığı gereği aile hukukunun düzenleme alanına giren iş ve uyuşmazlıkların çözümünde görev alır. Buna göre, Etimesgut boşanma avukatı tarafından verilen hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü ve boşanma davası dilekçesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
 • Nafakanın indirilmesi, artırılması ve kaldırılması talebiyle açılan davaların takibi,
 • Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma,
 • Terk nedeniyle boşanma,
 • Zina dolayısıyla boşanma,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma,
 • Fiili ayrılık nedeniyle boşanma,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma,
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası,
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Velayetin değiştirilmesi davası.

Etimesgut Boşanma Avukatı Ücretleri

Etimesgut boşanma avukatı tarafından talep edilecek ücret; avukat yardımına konu edilen hukuki iş veya davanın detayları bilinmeden ifade edilemez. Zira ücret, asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla, dosyanın iş yüküne göre avukat ve kişi arasında serbestçe belirlenir. Bu itibarla, avukatlık ücretine dair net miktar öğrenmek için boşanma avukatı ile iletişim kurmanız önerilir.