0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Mamak Boşanma Avukatı

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesidir. Tıpkı evlilik birliğinin tesis edilmesi gibi hukuk düzeni tarafından öngörülen kurallara göre gerçekleşen boşanma; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulan genel ve özel boşanma sebeplerinin varlığında, görev – yetki sahibi mahkemede açılacak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında verilen mahkeme kararı ile mümkündür. Boşanma davalarında boşanma talebi ile birlikte tazminat, velayet ve nafaka gibi hususlara ilişkin talepler de ileri sürülebilir.

Mamak gibi ilçelerde boşanma davalarınızda avukatınız olarak sizleri temsil etmekten gurur duymaktayız.

Boşanma istemi, usulüne uygun düzenlenmiş dava dilekçesinin yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin kurulmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine verilmesiyle birlikte gerçekleştirilir. Mahkemenin iş yükü ve dosya yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, anlaşmalı boşanma davaları 1 – 3 ay; çekişmeli boşanma davaları 2 – 3 yıl sürer. Bu süreci kısa zamanda tamamlamak, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına Mamak boşanma avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Mamak Boşanma Avukatı Hangi Davalara ve İşlere Bakar?

Mamak boşanma avukatı; aile hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti verir. Mamak boşanma avukatının baktığı başlıca hukuki iş ve davalar şunlardır:

  • Anlaşmalı boşanma davası,
  • Çekişmeli boşanma davası,
  • Boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü
  • Nafaka talepleri ve nafaka davaları,
  • Tazminat istemi ve maddi – manevi tazminat davaları,
  • Evlilik sözleşmesi, mal rejimi sözleşmesi,
  • Evliliğin iptali talepli davalar,
  • Yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının tanınması,
  • Mal rejimi davaları,
  • Babalık davası.

Mamak Boşanma Avukatı Ücretleri

Mamak boşanma avukatı ücretleri; Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen ve Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adı altında yayımlanan tarifede öngörülen miktarlardan az olmamak kaydıyla, somut dosyanın iş yükü ve özelliklerine göre avukat ve avukat desteği talep eden kişi arasında serbestçe tayin edilir. Asgari ücret tarifesinin yanı sıra, Ankara Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğinde bir ikinci tarife vardır. Ücret konusunda fikir sahibi olmak adına işbu tarifeyi incelemek yararlı olacaktır.