0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Sincan Boşanma Avukatı

Boşanma; Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen genel ve özel boşanma sebeplerinin varlığı halinde görev – yetki sahibi mahkemece hükmedilecek kararla evlilik birliğinin sona ermesidir. Evlilik birliğinden beklenen yararı, saadeti ve huzuru elde edemeyen eşler boşanma davası açmak suretiyle bu birliğe son verebilir. Bu süreçte hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç hak kaybı yaşanmaması adına, emsal davalarda deneyim kazanmış Sincan boşanma avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Sincan ve çevre ilçelerde boşanma konusunda avukat arıyorsanız, sizlere her türlü desteği verebilecek bir hukuk bürosuyuz.

Boşanma süreci, eşler ve bilhassa çocuklar üzerinde maddi ve manevi yıpratıcı etkileri olan ciddi bir süreçtir. Boşanma davasının kısa sürede tamamlanması, bu süreçte yaşanması muhtemel psikolojik etkileri en aza indirecektir. Davanın uzamaması ise içinse sürecin ciddiyetle ve titizlikte takip edilmesi, hatalı veya ihmali işlemlerden dolayı gereksiz zaman kaybı yaşanmaması gerekir. Bu itibarla, Sincan boşanma avukatından hukuk yardımı veya dava takip hizmeti almak, sürecin müspet seyri açısından son derece önemlidir.

Sincan Boşanma Avukatı Tarafından Verilen Hukuki Hizmetler

Ankara boşanma avukatı olduğumuz gibi bir çok ilçede de hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Boşanma avukatı, kural gereği aile hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş, uyuşmazlık ve davaların tamamında hukuk yardımı ve vekillik hizmeti verir. Aile hukuku ve bilhassa boşanma hukuku üzerinde uzmanlık sahibi olan Sincan boşanma avukatı tarafından verilen başlıca hukuki hizmetler şunlardır:

  • Boşanma davası dilekçesi hazırlanması,
  • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi,
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  • Evliliğin iptali istemiyle açılan davalar,
  • Nafaka davaları,
  • Babalık davaları,
  • Velayet davaları,
  • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri,
  • Tanıma ve tenfiz,
  • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tedbir talepleri.

Sincan Boşanma Avukatı Ücretleri

Sincan boşanma avukatı, hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti için kendisine başvuran kişi ile somut dosyaya ilişkin yapacağı değerlendirmenin ardından ücretlendirmeye karar verir. Avukat tarafından uygulanacak ücretlendirme, TBB tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretlerden az olamaz. Aksi takdirde, ilgili avukat hakkında bağlı bulunduğu baro tarafından disiplin yaptırımı uygulanır.