0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Çocuk Hakları Nelerdir?
blog img

Çocuk Hakları Nelerdir?

Çocuk hakları tüm dünya çapında, çocukların korunması, güvenliği, hakları ve diğer birçok konuyu ele alan hakların genel olarak bir araya getirildiği ve isminin Çocuk Hakları olduğu kanundur. Her çocuğun bireysel bir kimliği vardır. Sağlık, yaşam, barınma ve cinsiyet veya diğer insan davranışlarıyla yüzleşme olanaklarına sahip tüm çocuklar için eğitim mevcuttur.

Çocuk Hakları Kavramı Nedir?

İnsanların yetiştirilme şekli, tüm çocukların yetiştirilme şekliyle aynıdır. En temel beslenme ve barınma gereksinimlerinin altındaki çocuklar eğitim gibi temel ihtiyaçlardan geri kalmamalıdır.

Çocuk Hakları İhlalleler Nelerdir?

Çocuğun neye hakkı olduğuna karar verme hakkı yasa veya çocuktadır. Günümüz çocuklarının çocuğu; açlık sorunları ile mücadele etmesi gerektiği için cinsel istismarlara ve bedensel köleliğe mahkûm edilmektedir.

Çocuk Hakları Nasıl Savunulur?

Çocukların hakları günümüzde sadece fakir ülkelerde görüldüğü algısı zihinlerde var olsa da aslında popülaritesi daha yüksek olan ülkelerde çocuk istismarları daha fazladır. Özellikle günümüzde Tahrif Edilmiş Olan Hristiyan topluluğun bu konuda ki çocuklara olan baskı, zulüm, cinsel istismar gibi problemleri her gün bir yenisi eklenerek devam etmektedir.

Türkiye’de bu olay nadiren görülmektedir. Bunun sebebi ise Çocuk Haklarından ziyade kişisel ve etnik kökenin bu tarz bir fıtrata uygun olmadığı yönündedir. Ülkemiz de çocuk hakları resmi ana yasalar tarafından korunmaktadır.

Türkiye’de Çocuk Hakları

Türkiye’de çocuk haklarının karşı karşıya olduğu temel zorluklardan biri tıbbi tesis ve ekipman eksikliğidir. Ayrıca, çocukların hastalıkları için uygun tedavi görmelerini engelleyen kültürel ve sosyal engeller bulunmaktadır. Türk çocuklarının sağlık haklarından tam anlamıyla yararlanabilmeleri için bu konuların ele alınması gerekmektedir.

Çocukların şehir planlamasına katılımı

Çocukların şehir planlamasına katılımını teşvik etmeye ihtiyaç vardır. Bu, çocukların yaşamlarına fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak, Türkiye’de şehir planlamasındaki mevcut uygulama, çocukların katılımını gerçeğe dönüştürmekte başarısız oluyor. Bu, İstanbul’un çocukların şehir planlamasına katılımını teşvik etmede birinci sırayı almasına rağmen.

Çocukların şehir planlamasına katılımı, kapsayıcı şehirlerin sağlanması için çok önemlidir. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler katılımı çocuklar için temel bir hak olarak kabul etmekte ve Türkiye’yi çocukların kentsel planlama da dahil olmak üzere kamusal konulara katılmalarını sağlamakla yükümlü kılmaktadır. Bu bağlamda, bu makale mevcut ulusal ve yerel mevzuatı incelemekte ve ülkenin çocuk katılımını nasıl iyileştirebileceğini araştırmaktadır. Asıl sorun, çocuklara duyarlı mevzuatın olmaması ve ulusal ve yerel makamlar arasındaki zayıf iş birliğidir.

Çocukların ulusal düzeyde kavramsallaştırılması, devletin çocuklara genel yaklaşımı hakkında bilgi verdiği için önemlidir. Ancak, yerel düzeyde çocukları muhbir olarak içeren katılımcı yaklaşımlar bulmak nadirdir. Yine de İstanbul’un geleceğine yönelik stratejik planlar üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katılımcı bir yaklaşımı benimsediği not edilebilir. Mevcut stratejik plan, yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi ve kent için katılımcı bir gelecek sağlamayı amaçlıyor.

Girişim, çocuklara fayda sağlayan politika ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla 2014 yılında başlatıldı. Bu projenin bir parçası olarak UNICEF ve ortakları, belediyelere çocuk dostu politikaları teşvik etmelerine yardımcı olmak için eğitim materyalleri ve diğer araçlar sağladı. Ayrıca, belediyenin çocuk katılımını ve çocuk hakları programlamasını destekleme kapasitesini de güçlendirdi. Proje doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık iki milyon çocuğu kapsıyordu.

Türkiye’de çocuk dostu şehirleri teşvik eden bir dizi politika vardır. Bunlar, yerel yönetimlere stratejik planlama ve uygulamada rehberlik eden Bölgesel Kalkınma Planı’nı (RDP) içermektedir. Bu belgeler ulusal planları, politikaları ve stratejileri yerel girişimlere bağlar. Yerel düzeyde, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin politika belgeleri, çocukların katılım hakkını ele almaktadır.

Çocukların özerkliğini artırmak, çocuk dostu bir şehri teşvik etmenin temel faktörlerinden biridir. Uygun kentsel alana sahip olma ve siyasi ve sosyal süreçlere katılma hakları vardır.

Okullarda çocuk koruma eğitimi

Türkiye’deki çocuk koruma eğitim programı, Türkiye’deki profesyonellerle iş birliği içinde geliştirildi. Programın hedefleri, çocuk istismarı ve ihmaline verilen yanıtı iyileştirmek ve çok disiplinli ekiplerin (MDT’ler) sayısını artırmaktı. Ekip, ihtiyaçları ve amaçları araştırdı ve okullar ve bir çocuk savunma merkezi için bir müfredat geliştirdi. Program şimdiye kadar MDT’lerin sayısında dörtten on dörde bir artış gördü.

Proje, UNICEF Türkiye tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatıldı. Projenin amacı, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler arasında çocuk koruma konularında farkındalık yaratmaktı. Ayrıca 81 ilde 715 Türk devlet okuluna ve 452 halk eğitim merkezine hijyen malzemesi ulaştırıldı. Bu malzemelerin 60.000’i mülteci olmak üzere 250.000’den fazla çocuğa fayda sağlaması bekleniyor.

Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği özellikle çocuklar arasında önemli bir sorundur. Çocukların çoğunluğu sağlık tesislerinde doğmakla birlikte, önemli bir azınlığı Nüfus Kayıtlarında kayıtlı değildir. Bu doğum belgesi eksikliği, hükümetin bu çocuklara bakmasını engelleyebilir. Sonuç olarak, bu çocuklar hükümet tarafından “görünmez” olarak kabul edilebilir ve çok az bakım görebilirler.

Türkiye’de çocuk koruma alanında kaydedilen ilerlemeye rağmen, daha yapılacak çok iş var. Bir dizi sivil toplum kuruluşu ve bazı hükümet girişimleri çocuk haklarını geliştirmekte ve Türk nüfusunu bu konularda eğitmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’deki her çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için tüm bu çabalar gerekecektir.

Çocukların cinsel sömürüsü Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye’de yasal rıza yaşı 15’tir ve 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren herkes hapis cezası ile cezalandırılır. Yoksulluk ve insan tacirleri bazı genç kızları cinsel sömürüye karşı savunmasız olmaya zorlamaktadır. Hükümet, çocukların cinsel istismarı sorunuyla mücadele etmek için adımlar atıyor.

Türkiye’den bir heyet Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcilerinden oluşuyordu. Ayrıca heyete Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi başkanlık etti.

Bir Yorum Gönder