0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Sağlık Hukuku Nedir?
blog img

Sağlık Hukuku Nedir?

Hukukun diğer alanları gibi Sağlık Hukukunun da bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklardan doğduğunu söyleyebiliriz. Sağlık Hukuku, ceza hukuku ve tazminat hukuku davaları gibi pek çok konuyu içeren bir hukuk dalıdır. Kamu ve özel hukukun birleşmesi ile oluşur. Sağlık Hukukunun hasta hukuku kavramıyla bağlantılı bir hukuk türü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sağlık Bakanlığı 1998 yılında hasta hakları kavramını içeren Hasta Hakları Yönetmeliği’ni oluşturmuştur. Hasta hakları ise sağlık hizmetlerinin insani bir şekilde sunulmasını, doğru hasta bilgilendirmesini ve hastanın kişilik haklarının korunmasını ifade eder.

 

Hasta Sağlık Hukuku kapsamında hangi haklara sahiptir?

Hekimin eğer etik ilkelere bağlılığı yoksa, bu alanda yapılan her türlü teşhis, muayene veya tedavi hatalarının sorumluluğunu mecburen kabul eder. Etik ilkelere uyulmaması özen eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Hekimlerin yaptıkları fiiller Ceza hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Hastanın, kanunda açıkça suç olarak nitelendirilen faaliyet ve davranışlar hakkında hak iddiası söz konusudur. Çocuk düşürmek, hastanın rızası olmadan işlem yapılması, gereksiz ilaç verilmesi vb. suç sayılan mesleki faaliyet örnekleridir. Medeni Kanun’a göre hekimin sorumlulukları arasında ortaya çıkan sorunlar için hastadan tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Sağlık Kanunu çerçevesinde tüm sorumlulukların belirlenmesinde Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kullanılmaktadır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen hekimlere karşı düzenlenen bu cezalar sayesinde hekim-hasta ilişkisi de yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.

 

Sağlık Hukuku uyuşmazlıkları neden oluşur?

İnsanların çoğunluğu, hizmetlerinin tatmin edici olacağına dair makul bir beklentiye sahiptir. Buna sağlık sektörü de dahildir. Gerçekte, sağlık söz konusu olduğunda durum daha da kritik hale gelir. Sağlık Kanunu, bir kişinin vücut bütünlüğüne müdahalede bulunan doktorların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirler. Hekimler, ister haksız ister özen yükümlülüğünün ihlali sonucu olsun, tüm eylemlerinden sorumludur. Uzmanlara göre bu durum insanlar için oldukça zorlu bir süreç ve tüm hayatımızı etkileyen sağlık alanındaki yasal sürecin insanlara doğru anlatılması kritik önem taşıyor.

 

Malpractice tam olarak nedir?

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etik Kuralları’nın 13. Maddesinde malpractis kavramını, bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizlik nedeniyle hastaya zarar veren kötü hekimlik uygulaması olarak tanımlamaktadır. Malpractis, Dünya Hekimler Birliği tarafından bir hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulama yapmaması, beceri eksikliği veya bir hastaya tedavi verememesinden kaynaklanan zara” olarak tanımlanmaktadır. Yanlış tedavi terimi, yanlış tedavi sağlama uygulamasını ifade eder. Bu durum tanı, tedavi, bakım ve takip sırasında hastanın sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

 

Sağlık Hukukundan sorumlu mahkeme kimdir?

Hastanenin özel veya kamu kuruluşu olmasına göre sağlık hukukundan sorumlu mahkeme farklılık göstermektedir. Başka bir deyişle, özel hastane veya doktor hakkında ihmal nedeniyle tazminat davasının tüketici mahkemelerinde, devlet veya üniversite hastaneleri, kamu kurumu niteliğindeki doktorlara karşı ise idare mahkemelerinde dava açılması gerektiğini belirtmektedir.

4 Yorum

  • Ayca Ozdemir Reply

   3 Nisan 2022 at 15:46

   Sağlık hukukunun ne olduğunu unutmuştum şahsen burası sayesinde daha detaylı ve açık anlaşılır bir şekilde anlamış oldum

  • Emre Cesur Reply

   3 Nisan 2022 at 15:52

   Konuyu çok güzel açıklamışsınız. Çeşitli yönleri ile konu ele alınmış ve ortaya bilgilendirici bir yazı ortaya çıkmış. Teşekkürler

  • Gökhan Köse Reply

   3 Nisan 2022 at 16:05

   Bizi bu tarz konularla bilgilendirip yol gösterdiğiniz için size çok minnettarım

  • Tahsin Reply

   3 Nisan 2022 at 16:34

   Konuyu çok güzel anlatmışsınız ve açıklayıcı olmuş bu tarz bilgi verici şeyler için teşekkürler

Bir Yorum Gönder