0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Archives: Our Service

İş Hukuku

İş Hukuku genel itibari ile; İşveren ile işçi arasındaki ilişkiyi, işveren ile işçi arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır. İşyerine ve işe ilişkin yönetmelik ve yasaları konu almaktadır. İş Hukuku Bölümleri İş Hukuku iki…

Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir kişinin vefatı ya da gaipliği söz konusu olduğunda bu kişinin geride bıraktığı bütün servetinin, hangi şahıslara ne şekilde intikal edeceğini belirleyen hukuk dalıdır. Mirastan Kimler Hak Sahibi Olabilir? Türk Hukukunda mirastan hak…

Tazminat Hukuku

Haksız fiil veya herhangi bir sebepten oluşan anlaşmazlıklar Tazminat Hukuku kapsamında incelenmektedir. Tazminat, hukuka aykırı olan bir fiilin sonucunda ortaya çıkan maddi/manevi zarara karşılık olarak ödenecek bedeldir. Tazminat Hukuku ise bireylerin maddi ve manevi oluşan…

Kvkk Hukuku

KVKK Hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan Hukuki işlemler sürecinin tamamını kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, depolanması ve aktarılmasına dair belirli kurallar KVKK Hukuku kapsamında incelenmektedir.   Bilişim teknolojileri kapsamında yaşanan gelişmeler sonucunda gerçek kişilerin…

İdare Hukuku

Bireylere tanınan hakların ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan, idari faaliyetlerden oluşan hukuk dalına İdare Hukuku denir. İdare Hukuku, idarenin eylem ve işlemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin yasaların öngörmediği bir biçimde davranması ya da belirlenen sınırların dışına çıkması…

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu 2. kitapta düzenlenen, bireylerin aile içerisindeki bağlantılarını, aile ile ilgili olan tüm konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu, 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu’nun belirli hukuki konular seçilerek (iktibas…

Anayasa Hukuku

Temel, önemli kurucu yasalarla alakalı çalışmaları bünyesinde barındıran hukuk dalına Anayasa Hukuku denir.  Hukuk hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan Anayasa Hukuku; siyasi kuruluşların fonksiyonlarını tanımlayabilir veya sınırlandırabilir. Ulus devletlerin benzer anayasaları yoktur fakat her…

Bilişim Hukuku

Bilişim, hesaplama ve bilginin pratik tekniklerini araştıran, hesaplamanın bilgisayar sisteminde uygulanabilmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Sayısal bilgilerin paylaşımını esas alan hukuk dalına ise Bilişim Hukuku denmektedir.   Bilişim Hukuku; İnternet Hukuku ve Bilgi Teknolojisi Hukuku…